معرفی شرکتاین مرکز از سال 1388 در دو بخش درمان و فوریت های پزشکی و ایمنی – بهداشت حرفه ای – محیط زیست فعالیت دارد . تجهیزات پزشکی موجود شامل EKG و اسپیرومتر، برانکاردهای پیشرفته ( چیراستریچر و اسکوپ )، انواع آتل های بادی پیشرفته و تجهیزات پایش محیط شغلی کارکنان نیز شامل " صداسنج – لوکس متر – دتکتور تیوب می باشد . وجه شاخص و آشکار این مرکز با سایر مراکز بهداشتی درمانی واحدهای تولیدی را می توان در ساختار فیزیکی و تجهیزات فنی و همچنین توجه ویژه به امر تقدم اصول پیشگیری بر درمان دانست بر همین اساس انجام معاینات و آزمایشات دوره ای سالانه و آموزش های ایمنی و بهداشتی حین کار و نظارت ها و پایش های ایمنی روزانه و پایش عوامل محیطی با دستگاه های اندازه گیری صورت می گیرد . ضمنا این مرکز مجهز به آمبولانس پیشرفته و دارای تاییدیه های اداره استاندارد و وزارت بهداشت می باشد .

اقدامات صورت گرفته در بخش درمان و HSE

1- مراجعات پرسنل به پزشک و پرستر به علت بیماری

مراجعات پرسنل به پزشک و پرستر به علت بیماری – ویزیت بیمار – تجویز دارو و یا ارجاع به مراکز درمانی و پزشکان متخصص .


2- رسیدگی به وضعیت مجروحین ناشی از حوادث شغلی

شامل:
انجام فوریت های پزشکی و اقدامات اولیه مورد نیاز
در صورت نیاز اعزام مصدوم با آمبولانس به بیمارستان های طرف قرارداد تامین اجتماعی و یا بیمارستان های تخصصی .


3-اندازه گیری صدا – روشنایی و گردوغبار و آلاینده های شیمیایی محیط کار

اندازه گیری صدا – روشنایی و گردوغبار و آلاینده های شیمیایی محیط کار به صورت موردی و بر اساا نیاط HSE به وسیله استفاده از دستگاه های اندازه گیری موجود و مقایسه با حدود مجاز تماس شغلی به منظور ارزیابی علمی محیط کار و تعیین نوع حفاظت پرسنل .


 

چشم انداز


- در صورت تامین امکانات مورد نیاز و همچنین تفاهم با دندانپزشکان برنامه راه اندازی خدمات دندانپزشکی جهت پرسنل در آینده وجود دارد .
- در صورت اخذ مجوزهای لازم از ارگان های قانونی امکان ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به واحدهای صنعتی شهرک صنعتی در زمینه ایمنی و حفاظت فنی